Jämför sparränta på Sparräntan.se

Få bästa räntan på ditt sparkonto

Statlig Insättningsgaranti

2010-01-03

Den statliga insättningsgarantin innebär att staten garanterar att insättningar på konton i banker, kreditmarknadsföretag och flera institut. Detta betyder att du som sparare på ett konto som omfattas av den statliga insättningsgarantin får ersättning från staten om ett institut går i konkurs. Garantin ger en för tillfället en maximal ersättning motsvarande 100 000 euro per kund och institut.

Investerarskyddet som omfattar värdepapper som baland annat aktier och fonder och pengar som värdepappers-bolag, fondbolag med flera institut hanterar för sina kunders räkning när en investeringstjänst utförs (till exempel köp, försäljning och deponering av värdepapper). Investerarskyddet gäller om ett institut går i konkurs och det visar sig att du som investerare inte kan få ut dina tillgångar. Investerarskyddet ger en maximal ersättning om 250 000 kronor per kund och institut.